Logo el quadern robat

artists in collaboration

  • Salvador Juanpere, el quadern robat, foto © Oriol Duran, El Punt Avui+, 2018

  • Salvador Juanpere, el quadern robat 2018

  • 3 Arrels d’avellaner i escultors, 2013, drawing and watercolor on Japan paper, 27,5 x 37 cm (10,33 x 14,57 in)

  • el laboratori de l´escultor / het laboratorium van de beeldhouwer

  • 5 Table and felt, 2013-2018, mixed media on paper and laser inscription, 20 x 20 cm (7,87 x 7,87 in)

  • 6 Two pictures and props, mixed media on paper and laser inscription, 20 x 20 cm (7,87 x 7,87 in)

  • Rock mountain and machines / Roca de muntanya i màquines / Roca de montaña y máquinas,2013-2018-mixta sobre paper / mixta sobre papel / mixed media on paper,20 x 20 cm(7,87 x 7,87in)

  • Sculptor questions / Preguntes de l´escultor / Preguntas del escultor, 2013-2018- mixta sobre paper / mixta sobre papel / mixed media on paper, 20 x 20 cm (7,87 x 7,87 in)

  • Troquel modernista / Troquel modernista / Modernist die, 2013-2018- mixta sobre paper / mixta sobre papel / mixed media on paper, 20 x 20 cm (7,87 x 7,87 in)